Finansal Yönetim

genel y.

Finansal Danışmanlık

Finansal Durum Değerlendirme ve Mali İşler Dönüşüm Yol Haritası

Finansal Planlama ve Analiz
+ Bütçe Modeli ve Yönetimi
+ Finansal ve Operasyonel Kritik Performans Göstergeleri
+ Yönetim Raporlaması

Finansal Dönüşüm ve Yapılandırma
+ Mali İşler Süreç Tasarımı
+ Mali İşler Organizasyon Yapılandırması
+ Muhasebe Modellemesi
+ Maliyet Optimizasyon
+ Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı
+ Vergi Yapılandırması
+ Suistimal İnceleme ve Önleme

Finansal Strateji ve Planlama
+ İşletme Sermayesi Optimizasyonu
+ Karlılık ve Maliyet Modellemesi
+ Fon Yönetimi Stratejisi ve Operasyonel Nakit Akım Modelleme
+ Fizibilite ve Orta/Uzun Vadeli İş Planı Hazırlama Danışmanlığı