Genel Yönetim

genel y.

GENEL YÖNETİM

Şirket Performans Değerlendirmesi ve Tanılama Çalışması,

1. Mevcut Durum Tespiti

2. Stratejik Analiz; İşinizin yerel ve global gelişmeler açısından değerlendirilmesi

3. Pazar Analizi; İşinizin iç ve dış pazar ve müşteri beklentileri açısından
değerlendirilmesi

4. Finansal Analiz; Yapılan işin parasal olarak sağladığı faydaların belirlenmesi

5. Operasyonel Analiz; Ürün ve/veya hizmetlerin üretilmesine ilişkin
değerlendirmeler

6. Organizasyonel Analiz; Organizasyon yapısının ve faaliyetlere uygunluğunun
analizi

7. İş Süreçleri Analizi; Departman ve fonksiyonların birbiriyle uyumunun ve iş
akışlarının incelenmesi


8. Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Analizi; Kullanılan sistemlerin ve kurulan
yapının şirket faaliyetlerine destek etkinliğinin incelenmesi

9. Risk Analizi; İş sonuçlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi

10. İç Denetim; Eksiklik ve aksaklıkların denetimi ve iç kontrol sistemlerinin
incelenmesi

Kurumsallaşma

1. Kurumsal Yönetim (yönetim kurulu, denetim komitesi gibi organların
yapılandırılması)

2. Kurumsallaşma Danışmanlığı (aile şirketlerinde aile üyeleri ile şirketin tüzel
kişiliğinin birbirinden ayrılması profesyonel yönetime geçiş)

3. Aile Anayasası (aile üyeleri ile şirketin tüzel kişiliğinin birbirinden ayrılması)

4. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi

Hedef Belirleme ve Değerlendirme

Rehberlik Etme, Yol Gösterme