İş Süreçlerinin Analizi ve Yeniden Yapılandırma

genel y.

İş Süreçlerinin Analizi ve Yeniden Yapılandırma

+İş süreci tanımı, eğitimi, çalışma yöntemi

+Şirket politika, strateji, hedef ve değerlerinin belirlenmesi veya gözden geçirilmesi

+Şirket faaliyetlerine göre ana süreç-alt süreçlerin tespiti

+İş süreçlerinin amaç ve kapsamlarının tespiti

+Süreç performans yönetim ve ölçüm, parametre ve kriterlerinin belirlenmesi, sistemlerinin oluşturulması

+İş süreçlerinin analiz ve değerlendirilmesi

+İş süreçlerinin yapılanmasında bilgi teknolojileri ve dijitalleşme katkısı

+İş süreçlerinin ve performans sistemlerinin yeniden yapılandırılması

+Yeniden yapılandırma için gerekli yönetim desteği ve kararların alınmasının sağlanması

+Yeniden yapılandırılan süreçlerin onaylatılması, hazırlık ve uygulamaya alınması

+İş süreçleri analizi ve yeniden yapılandırma proje yönetimi

+Yapılandırma sonrası takip ve değerlendirme