Strateji Yönetimi Danışmanlığı

genel y.

STRATEJİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Stratejik Planlama:
+ Stratejik Analiz
+Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi
+ Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
- Hedeflere Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi
- Kurumsal Stratejiler
- Kaynak Tahsisi
- Portföy Yönetimi
- Organizasyonel Tasarım
- Stratejik İttifaklar
+ Performans Göstergelerinin Belirlenmesi ve Performans Hedef Kartlarının Hazırlanması

İş Stratejileri Geliştirme:
+ Operasyonel Stratejiler
+ Finans Stratejileri
+ Pazarlama Stratejileri

Stratejik Yönetim:
+ Stratejik Planın Uygulanması
+ Stratejik Yönetim Sürecinin Kurgulanması
+ Karar süreçlerinin İncelenmesi ve Etkinleştirilmesi
+ Geleceğe Yönelik Senaryo Analizleri
+ Stratejik Performans Değerlendirme

Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Kurulması

Birleşme, Devir Alma ve Elden Çıkarma Projeleri
+ Satın Alma Tarafı Danışmanlığı
+ Satış Tarafı Danışmanlığı
+ Şirketi Satışa Hazırlama
+ Şirketin "Durum Tespiti ve Değerlendirme" Denetim Sürecine Hazırlanması
+ Şirket Değerlemesinin Yapılması, İş Planlarının Hazırlanması ve Projeksiyonların Finansal Modellemesi
+ Çıkış Stratejisi İncelemeleri
+ Şirket Ön Tanıtım ve Bilgilendirme Notu Hazırlama Ve Sunma, Ön Talep Toplama Sürecinin Yönetimi
+ Ön Taleplerin Değerlendirilmesi ve Müzakarelerin Başlaması
+ Şirket Değeri ve Tekliflerin Müzakere Süreçlerinin Yönetimi
+ Sözleşme Koşullarının Müzakere Süreçlerinin Yönetimi
+ Durum Tespiti ve Değerlendirme Denetim Süreçlerine Nezaret Edilmesi
+ İlgili Sözleşme Detaylarının Müzakeresine Nezaret Edilmesi
+ Hukuk ve Mali Müşavirlerin Koordinasyonu
+ Sözleşmenin İmzalanmasi
+ Kapanış İşlemleri
+ Birleşme Sonrası Entegrasyon